Wij werken zonder wachtlijsten. Wij streven ernaar binnen 1 week na aanmelding contact met u op te nemen om een afspraak voor een intakegesprek te plannen. In dit gesprek brengen wij uw klachten en hulpvraag in kaart, waarna wij een behandeladvies geven. Hierna kan de behandeling gepland worden en beginnen.

aanmelden

Tarieven en vergoeding

Verzekerde zorg

Psychologische zorg in de Generalistische Basis GGZ valt onder vergoede zorg en wordt volledig of grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie over de hoogte van de vergoeding kunt u uw polisvoorwaarden bekijken. Voor de vergoeding zal het eventuele eigen risico worden aangesproken. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is voorafgaand aan het intakegesprek een verwijsbrief van de huisarts voor de Generalistische Basis GGZ nodig. Uw huisarts kan de verwijzing naar ons sturen via ZorgDomein (online verwijsapplicatie).

Tot 1 januari 2022 vindt vergoeding plaats op basis van een volledig behandeltraject. Tijdens het intakegesprek wordt een indicatie gegeven van de verwachte behandelduur en daarmee van het verwachte te declareren tarief.

U kunt ook zonder vergoeding vanuit de zorgverzekeraar door ons geholpen worden. Dit kan bij lichte klachten zoals relatieproblemen, aanpassingsproblemen of werkgerelateerde problematiek. Of wanneer u om andere redenen buiten de zorgverzekeraar om geholpen wilt worden. Hiervoor wordt per sessie van 45 minuten ‘overig zorgproduct’ in rekening gebracht.
Het onvolledig behandeltraject brengen wij in rekening wanneer er alleen een intake plaatsvindt, of wanneer er na de intake geen indicatie is voor verzekerde zorg.

De tarieven voor de GB-GGZ zoals vastgesteld door de NZA zijn voor 2021 :

  • BGGZ Kort (tot 294 minuten): € 522,13
  • BGGZ Middel (tot 495 minuten): € 885,01
  • BGGZ Intensief (tot 750 minuten): € 1434,96
  • Onvolledig behandeltraject: € 228,04
  • Overig zorgproduct: € 114,41

Per 1 januari 2022 verandert de manier waarop de GGZ wordt betaald door zorgverzekeraars. Als cliënt merkt u daar ook iets van. Hieronder vindt u informatie over alle veranderingen en wat dit voor u betekent.

De bekostiging van de GGZ

De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe uw zorgverlener die in rekening moet brengen. De bekostiging gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Waarom een nieuwe bekostiging?

De oude bekostiging voor de GGZ is niet meer geschikt. Wij als zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. En de rekeningen waren vaak niet duidelijk. Daarom is er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.

Het zorgprestatiemodel

Uw behandeling in de GGZ bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld een intake of gesprekken met een zorgverlener. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die wij als zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.

Wat merk ik ervan?

De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, wij sturen iedere maand een factuur naar u of naar uw zorgverzekeraar.

In 2022 heeft Psychologenpraktijk Zeist een contract met een aantal zorgverzekeraars. In de loop van december 2021 wordt duidelijk welke.

De behandeling wordt, als u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar, rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan Psychologenpraktijk Zeist vergoed. Wij sturen onze factuur iedere maand naar uw verzekeraar en deze keert het bedrag rechtstreeks aan ons uit. Bent u verzekerd bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar? In dat geval betaalt u eerst zelf de factuur. Deze krijgt u iedere maand van ons toegestuurd per mail. U declareert deze factuur vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar.

Afhankelijk van het soort polis (natura- danwel restitutiepolis) dat u hebt afgesloten, krijgt u het grootste deel van dit factuurbedrag terug van uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal 55-100% aan u worden vergoed.

Eigen Risico

U betaalt aan uw verzekeraar -naast uw maandelijkse premie- het wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar (€ 385,- per jaar) plús een eventueel extra eigen risico dat u hebt afgesproken met uw verzekeraar. Dit eigen risico wordt per kalenderjaar vastgesteld, dus de zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

Overgang van 2021 naar 2022

De nieuwe bekostiging voor de GGZ gaat op 1 januari 2022 in. Krijgt u in 2021 een behandeling en loopt uw behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreren wij volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen. Bent u al in zorg en loopt uw behandeling door in 2022? Dan heeft u geen nieuwe verwijzing nodig

Goed om te weten

Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan de polisvoorwaarden van uw nieuwe zorgverzekeraar voor de hoogte van de vergoeding.

Een zorgaanbieder mag bij het in rekening brengen van het consult uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Wij hanteren deze werkwijze in 2022. Daarnaast vindt er in ieder traject twee keer een multidisciplinair overleg plaats tussen uw uitvoerend behandelaar en uw regiebehandelaar. Dit is een vast onderdeel van de zorg die wij leveren en noodzakelijk om de zorg als samenwerkend duo te kunnen leveren.

De tarieven voor de zorgprestaties zoals vastgesteld door de NZA voor 2022 volgen hier in december.

Bij verhindering

Soms komt het voor dat u verhinderd bent voor een afspraak. U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren afzeggen, wij zullen dan geen kosten in rekening brengen. Als een afspraak niet tijdig afgezegd is, brengen wij de helft van de tijd (€57, 20) in rekening.

Coaching

Voor particuliere coaching rekenen wij een tarief van €135,- excl BTW per sessie van drie kwartier. Voor zakelijke coaching trajecten hanteren wij een tarief van €175,- excl BTW per sessie van drie kwartier.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Psychologenpraktijk Zeist streeft naar het bieden van de best mogelijke zorg. In het kwaliteitsstatuut kunt u lezen hoe wij de kwaliteit van onze zorg waarborgen.

Klachtenregeling

Wij hechten grote waarde aan cliënttevredenheid en zullen ons uiterste best doen u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u ontevreden over onze dienstverlening of hoe er met u is omgegaan dan hopen wij dat u dit aankaart zodat wij elkaar hierover kunnen spreken. Is uw klacht hiermee niet opgelost dan verwijzen wij u naar onze klachtenregeling. U kunt hier komen door te klikken op het logo van ‘er is iets misgegaan’ onder aan de pagina.