Wij werken zonder wachtlijsten. Wij streven ernaar binnen 1 week na aanmelding contact met u op te nemen om een afspraak voor een intakegesprek te plannen. In dit gesprek brengen wij uw klachten en hulpvraag in kaart, waarna wij een behandeladvies geven. Hierna kan de behandeling gepland worden en beginnen.

aanmelden

Tarieven en vergoeding

Verzekerde zorg

Psychologische zorg in de Generalistische Basis GGZ valt onder vergoede zorg en wordt volledig of grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie over de hoogte van de vergoeding kunt u uw polisvoorwaarden bekijken. Voor de vergoeding zal het eventuele eigen risico worden aangesproken. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is voorafgaand aan het intakegesprek een verwijsbrief van de huisarts voor de Generalistische Basis GGZ nodig. Uw huisarts kan de verwijzing naar ons sturen via ZorgDomein (online verwijsapplicatie).

Vergoeding vindt plaats op basis van een volledig behandeltraject. Tijdens het intakegesprek wordt een indicatie gegeven van de verwachte behandelduur en daarmee van het verwachte te declareren tarief.

U kunt ook zonder vergoeding vanuit de zorgverzekeraar door ons geholpen worden. Dit kan bij lichte klachten zoals relatieproblemen, aanpassingsproblemen of werkgerelateerde problematiek. Of wanneer u om andere redenen buiten de zorgverzekeraar om geholpen wilt worden. Hiervoor wordt per sessie van 45 minuten ‘overig zorgproduct’ in rekening gebracht.
Het onvolledig behandeltraject brengen wij in rekening wanneer er alleen een intake plaatsvindt, of wanneer er na de intake geen indicatie is voor verzekerde zorg.

De tarieven voor de GB-GGZ zoals vastgesteld door de NZA zijn voor 2021 :

  • BGGZ Kort (tot 294 minuten): € 522,13
  • BGGZ Middel (tot 495 minuten): € 885,01
  • BGGZ Intensief (tot 750 minuten): € 1434,96
  • Onvolledig behandeltraject: € 228,04
  • Overig zorgproduct: € 114,41

Bij verhindering

Soms komt het voor dat u verhinderd bent voor een afspraak. U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren afzeggen, wij zullen dan geen kosten in rekening brengen. Als een afspraak niet tijdig afgezegd is, brengen wij de helft van de tijd (€57, 20) in rekening.

Coaching

Voor particuliere coaching rekenen wij een tarief van €135,- excl BTW per sessie van drie kwartier. Voor zakelijke coaching trajecten hanteren wij een tarief van €175,- excl BTW per sessie van drie kwartier.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Psychologenpraktijk Zeist streeft naar het bieden van de best mogelijke zorg. In het kwaliteitsstatuut kunt u lezen hoe wij de kwaliteit van onze zorg waarborgen.

Klachtenregeling

Wij hechten grote waarde aan cliënttevredenheid en zullen ons uiterste best doen u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u ontevreden over onze dienstverlening of hoe er met u is omgegaan dan hopen wij dat u dit aankaart zodat wij elkaar hierover kunnen spreken. Is uw klacht hiermee niet opgelost dan verwijzen wij u naar onze klachtenregeling. U kunt hier komen door te klikken op het logo van ‘er is iets misgegaan’ onder aan de pagina.