Wij streven ernaar binnen 1 week na aanmelding contact met u op te nemen om een afspraak voor een intakegesprek te plannen. In dit gesprek brengen wij uw klachten en hulpvraag in kaart, waarna wij een behandeladvies geven. Hierna kan de behandeling gepland worden en beginnen.

aanmelden

Tarieven en vergoeding

Verzekerde zorg

Psychologische zorg in de GGZ valt onder vergoede zorg en wordt volledig of grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie over de hoogte van de vergoeding kunt u uw polisvoorwaarden bekijken. Voor de vergoeding zal het eventuele eigen risico worden aangesproken. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is voorafgaand aan het intakegesprek een verwijsbrief van de huisarts voor de Generalistische Basis GGZ nodig. Uw huisarts kan de verwijzing naar ons sturen via ZorgDomein (online verwijsapplicatie)

Gecontracteerde zorg

In 2022 heeft Psychologenpraktijk Zeist een contract met een aantal zorgverzekeraars:
– Caresq
– Aevitea
– Eucare
De behandeling wordt, als u verzekerd bent bij een gecontracteerde zorgverzekeraar, volledig vergoed en direct gefactureerd bij uw zorgverzekeraar.

Ook door andere verzekeraars wordt de zorg vergoed

Bent u verzekerd bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar? In dat geval betaalt u eerst zelf de factuur. Deze krijgt u 1 keer per 2 maanden van ons toegestuurd per mail. U declareert deze factuur vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar.
Afhankelijk van het soort polis (natura- of restitutiepolis) dat u hebt afgesloten, krijgt u het grootste deel van dit factuurbedrag terug van uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal 55-100% aan u worden vergoed.

Eigen Risico
U betaalt aan uw verzekeraar -naast uw maandelijkse premie- het wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar (€ 385,- per jaar) plús een eventueel extra eigen risico dat u hebt afgesproken met uw verzekeraar. Dit eigen risico wordt per kalenderjaar vastgesteld, dus de zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

De tarieven voor de zorgprestaties zoals vastgesteld door de NZA voor 2022 zijn:

  • Intake: € 274,80 (twee intakegesprekken (diagnostiek) van 75 minuten met uw behandelaar en 30 minuten met de regiebehandelaar)
  • Behandelsessie: € 124,74 per 60 minuten
  • EMDR-sessie: 187,50 per 90 minuten
  • Multidisciplinair overleg: maximaal € 67,62 per overleg (dit vindt 1 of 2 keer plaats gedurende uw behandeling)

U kunt ook zonder vergoeding vanuit de zorgverzekeraar door ons geholpen worden. Dit kan bij lichte klachten zoals relatieproblemen, aanpassingsproblemen of werkgerelateerde problematiek. Of wanneer u om andere redenen buiten de zorgverzekeraar om geholpen wilt worden.

Bij verhindering

Soms komt het voor dat u verhinderd bent voor een afspraak. U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren afzeggen, wij zullen dan geen kosten in rekening brengen. Als een afspraak niet tijdig afgezegd is, brengen wij de helft van de tijd (€62,37) in rekening.

Coaching

Voor particuliere coaching rekenen wij een tarief van €180,- excl BTW per sessie van een uur. Voor zakelijke coaching trajecten hanteren wij een tarief van €235,- excl BTW per sessie van drie kwartier.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Psychologenpraktijk Zeist streeft naar het bieden van de best mogelijke zorg. In het kwaliteitsstatuut kunt u lezen hoe wij de kwaliteit van onze zorg waarborgen.

Klachtenregeling

Wij hechten grote waarde aan cliënttevredenheid en zullen ons uiterste best doen u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u ontevreden over onze dienstverlening of hoe er met u is omgegaan dan hopen wij dat u dit aankaart zodat wij elkaar hierover kunnen spreken. Is uw klacht hiermee niet opgelost dan verwijzen wij u naar onze klachtenregeling. U kunt hier komen door te klikken op het logo van ‘er is iets misgegaan’ onder aan de pagina.